Πολυνέρι Τρικάλων

Μηνύματα

yxybysoz - 17/04/2018 - 16:35

odżywka do paznokci

bylulo - 15/04/2018 - 12:04

site de apostas bet

ojixidi - 14/04/2018 - 23:29

creatina como tomar

evyzoqa - 14/04/2018 - 20:04

opublikowany tutaj

inonuxol - 14/04/2018 - 19:19

edzésterv fogyáshoz

The shoutbox is unavailable to non-members

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 13 επισκέπτες και κανένα μέλος

Φόρμα Σύνδεσης

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 11992
JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 11982
JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 11975
JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 11973
JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 11972
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΔΗΓΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΕΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

***********

Άρθρον 1ον. Παρακαλούνται πάντες και πάσαι, όπως μεθαύριον Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου ε.ε. κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσιν γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης κομωπόλεως Δημητσάνης.

Άρθρον 2ον. Να δέσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία, τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλωσι την εγχώριον αιδώ της κωμοπόλεως.

Άρθρον 3ον. Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων, οίον και Γ. Χαριτοδιπλωμένον και κτηνών διαφόρων καταγωγών, γένους Τε και φύσεως ή και ανθρωπογύναια ακατάλληλα συμπεριφοράς εις ξένους και κατά την υπερτελουμένην ενθάδε πανήγυριν.

Άρθρον 4ον. Να εμποδισθούν βία το γγάρισμα των όνων και μοσχαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών (κατσουλιών).

Άρθρον 5ον. Και γράψε: Θα τους πεθάνω δι άρθρων. Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, φαρμακοπώλαι, καπνοπώλαι, σιδηροπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, εστιάτορες, οπωροπώλαι μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα, να σκευάσουν το δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών και μέτρων προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του Διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 72 της Αστυνομικής ταύτης Διατάξεως και του άρθρου 272 του Π.Ν. περί βλάβης ηθών και τιμής.

Άρθρον  6ον. Απαγορεύεται το πλύσιμον εν τη θαλάσση άνευ αδείας, επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ΄ όλην την διάρκειαν της εορτής του Αγίου Νικολάου,  ωσαύτως η διανυκτέρευσις και η μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης και παρά τας θαλασσίας φλέβας αμφοτέρων των γενών προς αποφυγήν εκουσίου απαγωγής μεταξύ των.

Άρθρον 7ον. Όσοι παρ΄ εμού οφθώσι και των οργάνων μου εργολαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθή ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.

Άρθρον 8ον. Απαγορεύεται το κρυφοκύταγμα εκ παραθύρων, οίκων, ξενοδοχείων, παρά προσώπων αλλοτρίων γενών και εν οδοίς, περιπάτοις, καφενείοις κ.λ.π., εν γένει Δε απαγορεύεται η δευτεροδιάβασις.

Άρθρον 9ον. Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών και τούμπαλιν, έφιπποι ανά τα οδούς και πλατείας, ως και μέγαρα εν τη εγχωρίω ταύτη κωμοπόλει προς αποφυγήν καταπατήσεως παίδων ως εκ της ρυτήρος ελαύνοντας πόδας των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον άρρενα τινα σπεύδοντα πσιτ, πσιτ, όπισθεν θηλέου τινός ούτινος οι πόδες ηστόχησαν και από ρυτήρος ελαύνουσιν και κατεπάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης και ας είναι, άλλην ημέραν θα ασχοληθώ και δια το σπουδαίων τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εν τάξει οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Π.Ν.

Άρθρον 10ον. Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην Λεσχών την δύσιν του ηλίου, των Δε οινοπωλείων την 11ην της νυκτός, των Δε θεμάτων την 12ην του μεσονυκτίου, πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας, θεατρικής σκηνής, την πρωϊαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην των αβδηριτών κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

Άρθρον 11ον. Απαγορεύεται μεθαύριον Πέμπτην εορτήν του Αγίου Νικολάου να τεθώσιν εις τα εξ ων συνετέθησαν.

Άρθρον 12ον. Απαγορεύται η διοχέτευσις ακαθάρτων υδάτων και άλλων υλών, επιβλαβών τη δημοτική εγχωρία υγεία και επιτρέπεται το ρίξιμον τούτων εν τη θαλάσση μεθ απάντων των συλλεχθέντων σκουπιδιών, μερίμνη της εγχωρίου δημοτικής αρχής καθισταμένης παρ΄ ημών υπευθύνου.

Άρθρον 13ον. Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και των συν αυτώ ευρισκομένων ατόμων χάριν της τηρήσεως αναψυχής.

Άρθρον 14ον. Μεθαύριον Πέμπτην και ώρα 10 π.μ. θέλει τελεσθή εν τη εκκλησία τελετή πανηγύρεων, εν η δέον να παρευρεθώσιν άπασαι αι αρχαί του τόπου, πάρεδρος, σύμβουλοι, κλητήρες της κοινότητος, και ηγουμένου εμού ως αστυπαρασημοφορία, άπαντες Δε οι χωρικοί θέλουσι κατανεμηθή και εν μεγάλη στολή και λάβει θέσεις και εις τα καλλιτέρας μάλιστα. Αι Δε αρχαί όπισθεν εμού, όστις θα φέρω φουφούλες, το τοπικόν επίσημον ένδυμα μου.

Άρθρον 15ον. Ελλείψει μουσικής, μερίμνη του Δημοτικού παρέδρου, θέλουσι παιανίση τα εγχώρια όργανα ενθάδε και ακολούθως επιδοθώσι εις διακέδασιν ήσυχον και λιτόν φαγοπότιον, μετά Δε επισκεφθήσονται εμέ εν των Καταστήματι μου οι Δε χωρικοί ελλείψει αεριοφώτος θέλουσι ανάψει μικράς ανευλαβείς και ανεπιζημίους πυρκαϊάς δια ξηρών πουρναρίων ανά τας οδούς εν οις περιπατούντες θα φέρωσι κόκκινα φανάρια.

Άρθρον 16ον. Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός δια διμούτσουνης, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις των ρινών, δια των χειρών, και κάτι άλλα, επιτρεπομένων εν απομεμακρυσμένη συνοικία και περί λύχνων αφάς, όπως λέγανε οι παπούδες μας.

Άρθρον 17ον. Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι΄ αερίων παρ΄ αυτών  εξερχομένων, οι γέλωτες και το πέξιμον του κρέατος των.

Άρθρον 18ον. Περί την μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυσνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περενοσπόρου, ποδάγρας, ακρίδων κ.λ.π.

Η εκτέλεσις ανατίθεται εις τα υπ΄ εμέ όργανα.

Δημητσάνη τη 3/12/1853

Ο Αστυνομεύων

Εμμανουήλ Λαγουδάκης

Ενωματάρχης

 
Η ορθογραφία είναι εκείνη του βιβλίου από το οποίο αντιγράφηκε
  

 

 

 

ΔΥΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ

Από την Εφημερίδα "ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ" του Θύμιου Χριστοπούλου

(Από το προσωπικό αρχείο του Θωμά Ζαρκάδα)

 

Την πρώτη πενταετία, ακόμη και δεκαετία μετά την επανάσταση του 1821, οι περισσότεροι από τους Χωρ-κες ήτανε αγράμματοι, ή ξέρανε λίγα κολλυβογράμματα. Για δαύτο οι αναφορές τους ήτανε σωστό περιβόλι και μερικές απ΄ αυτές που ήρθανε αργότερα στη δημοσιότητα μείνανε ιστορικές.

Δύο τέτοιες αναφορές είναι και οι παραπάνω που πριν λίγες μέρες βρήκα φυλλολογώντας ένα παλιό βιβλίο που αναφέρεται στη δράση της Χωρ-κής κατά τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεως του Σώματος. Χαρείτε τις.

 

1.- Αναφορά του Αστυνομικού Σταθμάρχου Αρ. Αθανασάκου. Προς τον Αστυνόμον Καλαμπάκας.

Ούτης καρποφόρου της γαιός κάτωθεν του γραφείου μου, τουτέστιν ουχί κάτωθεν ακριβώς καθ΄ότι κάτωθεν είναι κατώγι ένθα ο νοικοκύρης μου τρέφει χοίρον λευκόν δύο παρδαλάς αίγας, όρνιθας και πετεινόν σφόδρα μπερμπάτην, ήγουν δηλαδή παραπλεύρως και κάτωθεν του παραθύρου μου, όπου η οπή της νοικοκυράς δι  ής χύνονται καταρακτωδώς και ευωδιαστώς τα  ύδατα του νεροχύτου της, γονίμου όντως εκ των ανωτέρω τυου εδάφους εφύτρωσεν ενθάδε κολοκυθέα φυσικώς και χωρίς κανένας πρότερον καλλιεργησάμενος να φυτεύσει την αφεντιά της.

Η κολοκυθέα αύτη, επροξένησεν την έριν των βαθμολογικώς αποκάτω μου Χωρ-κων Τσουρπάνη και Σκαρπαλέζου λεγόντων, του μεν να την εκφυτρώσει ήτις ετεκνοποίησεν με τον καιρό και φυσικώς ως κατάλεπτώς προαναφέρω, του δε όπως την αφήσει και πληθύνει το γένος της, ως το είδος τούτο είναι σπάνιον εν τη δικαιοδοσία μου και ποιεί νοστίμην κολοκυθόπιταν γλείφοντες τα δάκτυλα του.

Τότενες επήλθε επέμβασις μεταξύ των. Τότενες ήνοιξεν έρις και μάλωμα.Τότενες, δε ο Σκαρπαλέζος θυμηθείς εξάγει το επί του τοιχώματος κρεμάμενον όπλον Γκρά υποδείγματος 74, και χρήσεως κοινής και ανασκασάμενος ευτυχώς μάχαιραν μετά του μαχαιροφύλακος του εις την κοινήν γλώσσα -φικάρι- καλούμενον, κατάφερεν δια του πέλματος των ποδών ωσάν να ήτο άλογον, αφού επήλθεν ακράτητος και ραγδαία αιματοχυσία, κρουνιδόν, παραβλάψασα την κυκλοφορίαν του αίματος και ανεπαισθήτως εξήγαγε Τρεις οδόντας του πτωχού Τσουρπάνη, ους επισυνάπτω δι ιατρικήν εξέτασιν και δια το ακριβές της αναφοράς. Ο δύστυχος Τσουρπάνης προ ολίγου  δει να σημάνει σιωπητήριον και να μείνει καταντίπ κόκκαλον.

 Μετά της ανωτέρω σκηνής σας καταγγέλω ευπειθώς  και τους δύο μετά της κολοκυθέας ως υπαιτίους, αποπείρας και αδίκου επιθέσεως επί φόνου, ξεριζωθείσης ήδη και εξαφανισθέντος του πληθυσμού των ειδών της, δια να υποστώσιν τας παρά του νόμου καταγγελομένας ποινάς. Και έχω δύο μάρτυρας ετοίμους, ους θα αποστείλω, τηλεγραφικώς τάχιστα ληφθεισομένων και ονόματι Κατραπάν και Καραμούτσον, δια να ενεργήσουν όλα τα παράπονα προς διδαχήν και συμμόρφωσιν απαξαπάντων των άλλων.

Ο ευπειθείς Αστυν. Σταθμάρχης  Αρ. Αθανασάκος

 

 

Αναφορά υπηρετούντος εν Πέρα Χώρα Κορινθίας Χωρ-κος Μητράκη Μηνά.

Προς την Ανακτορικήν Νομαρχίαν Κορίνθου.

Ευσεβάστως αναφέρω κατά συνεπώς διαταγής σας αποστολήν γαιοκτηνοφύλακος προς ανακάλυψιν ηλικίας πεύκων, ήγουν δηλαδή, ποία είναι γέρικα, ποία νέα νεανίζοντα και ποία βυζανιάρικα. Επειδή τις εγώ αδυνατών ν΄ανακαλύψω τα έτη τούτων λόγω αναρμοδίου ειδικότητος άνευ περαιτέρω οδηγιών, οι δε αφιλότιμοι και μασκαράδες χωρικοί νύκτωρ δι΄απάτης νύκτωρ εν καιρώ ηλίου μεσουρανούντος δολοφονούσι ανάδρως τα μικρά πεύκα εν στόματι μαχαίρας, ως ο Ηρώδης περνούντες τον κορμόν των.

Περιμένω επί συστάσει και τον γαιοτοδοχωροφύλακα ως ηθικόν περά τα τοιαύτα εγκλήματα.

Εν πέρα-Χώρα τη Απριλίου 13 του 1835

Ο Επικεφαλής μοναδικός

Χωρ-λαξ Μηνάς Μητράκης.

Η ορθογραφία είναι αυτή του πρωτοτύπου εκτός των σημείων τονισμού.

 

  

 

Περί  αποδράσεως αρβύλας … εκ ποδός γυναικείου

 

Αναφορά Ενωμ)ρχου Β΄. Τάξεως Μίχου Ζουλαχμάκη Αστυνόμου Κούλουρης  και των πέριξ Επαρχιών αυτής.

 

Περίληψις

“Περί βιαίας αποδράσεως εγχωρίου αρβύλας εκ ποδός γυναικείου και πίλου εκ κεφαλής αλλοφύλου άρρενος διατελούντος επί συστάσεις ενταύθα προσωρινών.

Προς

το αξιότιμον κ.κ. Αρχηγείον Χωροφυλακής

Αθήναζε

 Έχω την τιμήν να φέρω εις γνώσιν υμίν ότι χθές περί λύχνων αφάς καιροφυλακτήσας λάθρα και υπούλως συνέλαβον ζεύγος ερωτομανές αποτελούμενον εκ μιας εγχωρίου νεανίδος και ενός αλλοφύλου άρρενος διατελούντος επί συστάσει ενταύθα προσωρινώς αλλά λόγω του Δημοτικού σκότους και ελλείψει ιδιωτικού φαναρίου εις χείρας μου απέδρασαν και εξακολουθούν απέδρα αφήσαντες ακουσίως εις τον τόπον του εγκλήματος τα τεκμήρια της ανόμου πράξεως των την τέχτε εγχώρων αρβύλαν και τον πίλον του αλλοφύλου άρρενος, άτινα συνέλαβον άνευ αντιστάσεως τινός.

Αύριον θα επωφεληθώ της ενταύθα Παγκοσμίου ζωοπανηγύρεως και θέλω προβάλει την εγχώριον αρβύλαν εις τους πόδας των γυναικών προς αναγνώρισιν της ενόχου οικοδεσποτίσης ταύτης κηρυχθείσης εις άγνοιαν.

 

Εν Κούλουρη τη 17 Νοεμβρίου 1894

Ευπειθέστατος ο Αναφέρων

Μίχος Ζουλαχμάκης

 

 

 

 

Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή

Σταθμός Χωροφυλακής Σμοκόβου

Αριθμ. Πρωτ. 8/4/4β

 

Αναφορά του Υπεν/ρχου Κωνσταντοπούλου Μαρίνου προς την Υ.Χ. Σοφάδων

Εν Σμοκόβω τη 2-9-1950

Προς  την  Υποδ. Χωρ. Σοφάδων

Εις Σοφάδες

 

«Περί απολύσεως Αγροφύλακος Κατσίφα Γεωργίου εκ Σμοκόβου».

 Λαμβάνω την τιμήν, εις εκτέλεσιν της υπ΄αριθμ. 8/5/27 από 30-8-50  διαταγής υμών να επαναφέρω την εν λόγω αναφοράν μου και να αναφέρω ότι η υπ΄αριθμ. 27 από 31-8-50 Δ/γής υμών σιατάσσει να αναφέρω εάν επραγματοποιήθη η απόλυσις του Αγροφύλακος Κατσίφα χωρίς όμως και σε πόσες ημέρες ν΄ αναφέρω, η υπηρεσία μου ανέμενεν την απόλυσιν πρώτα και μετά να αναφέρη, πλην όμως η απόλυσις αυτού βραδύνει παρά της υπηρεσίας μου, γι΄ αυτό και η υπηρεσία μου ανέφερε στας 27-8-50 πλην όμως η υπηρεσία υμών δεν αρκείται, και δεν μένει ικανοποιημένη, παρ΄ημών και ζητεί κάθε λίγο και από 5-10-15 απολογίες ημών.

Αναφέρω ότι ο υποφαινόμενος προέρχεται επί ανδραγαθείαν και δια τον ίδιον είναι πολλά αυτά που έμαθε και φτιάνει, εάν στην υπηρεσία υμών δεν αρκούν, παρακαλώ υμάς όπως προτείνεται τούτον προς αντικατάστασιν η απόλυσις εκ του Σ.Β.Χωροφυλακής, ή να του σχηματίσητε δικογραφίες για να τον φυλακίσετε, αφού δεν τον έμαθε η υπηρεσία υμών ποία καθήκοντα του υποφαινομένου είναι η εξής απολογία για όλες τις απολογίες του   1ον ο Ζαχαριάδης με το Μάρκο φτα΄΄ινε που έκαναν τον ανταρτοπόλεμον και πήραμε τα γαλόνια εμείς επί ανδραγαθείαν. 2ον η υπηρεσία υμών εμάς τους, επί ανδραγαθείαν δεν μας πήγε ούτε στην Σχολήν ούτε πουθενά και όσοι από μας έχουν την θέλησιν ως ο υποφαινόμενος, έσπασαν το κεφάλι τους και έμαθαν ότι μπορούσαν μόνοι του;, ενώ άλλοι επί ανδραγαθεία υπαξιωματικοί την μαζέουν την αλληλογραφίαν στο τσουβάλι και την αλατίζουν.

 

  Από την Ιστορίαν της Χωροφυλακής του ΑΝΤΩΝΙΟΥ σελ. 2425

  Η ορθογραφία, πλην του τονισμού, είναι του βιβλίου από το οποίο ελήφθη.

 

 

 

 


Επιστολή του Λήσταρχου Γιαγκούλα, δημοσιευθείσα στο Δελτίο Δημος. Ασφάλειας.

Ελήφθη από την Ιστορίαν της Χωροφυλακής του ΑΝΤΩΝΙΟΥ σελ. 1340

Η ορθογραφία, πλην του τονισμού, είναι αυτή του βιβλίου, από το οποίο ελήφθη

 

Εν  Λειμέρια Ληστών

 

Κύριε Αστυνόμε της Χωροφυλακής Αικατερίνης, χθες την Παρασκευήν την 8η Φεβρουαρίου (κατά παλαιόν ημερολόγιον) έλαβεν τόλμην ο κύριος ανθ)ρχος Χ. Γρηγοράτος να έλθη εις το σπίτι του Ιωάννου Παπά Δημητρίου ναξωντώση τον Γιαγκούλαν και τη παρέα του, ενόμισε ότι ο Γιαγκούλας και ο πρώην ψυχογυιός του μακαρίτη μας Θ. Γκαντάρα, Μπερικλής Α. Παπαγεωργίου είναι κώτες και τους πιάση ο κ. Γρηγοράτος δεν το εξεύρη τι λειστέ οπού είνε τώρα περνάνε την σφέραν εις την δεκάρα. Δεν άκογεν τι θα ποί Γιαγκούλας και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι κουτός άνθρωπος είταν ο μακαρίτης Ανθ)ρχος Γρηγοράτος. Λοιπόν κ. Αστυνόμε της Αικατερίνης πες σε παρακαλώ θερμώς εις τους βγένοντας αποσπασματαρχέους της καταδιώξεως τον λειστών Γαλώνεια ο Γιαγκούλας ευκόλως δεν τους δήδει θα τους δώσω και εγώ μιαν ημέραν αλλά τότε μόνο όταν επή ο θεός όχη  τότε όπου ήθελεν ο Γρηγοράτος και όταν θέλουν οι Κύριοι Γαλωνάδες όταν θέλουν αυτό να τα κωλήσουν πλάκα τα γαλώνια από εμαίνα Τους ακουλάω εγώ σφέρες πλάκα αντί για γαλόνια αυτά μόνον έχω να σας γράφω κύριε Αστυνόμε να σκοτώνω άνθρωπη δεν επιθυμώ ποτές αλλά την στιγμήν όπου θέλουν ικύριοι γαλωνάδες να μεσκοτώσουν όχι μόνον αυτόν αλλά και άλλα αν θελήσουν να πάρουν γαλώνια τω είδιον θα τους κάνω γνωρίσετε μόνον ότι το Γρηγοράτον τον ευφώνεψα εγώ ο Γιαγκούλας ο Φώτιος και ο Μπερικλής Α. Παπαγεωργίου.

 

Άνευ ετέρου

Διατελώ Αρχηγός της συμμορίας Φ.Α.Γιαγκούλας Βασιλεύς των ορέον  Περικλής Παπαγεωργίου Βασιλεύς των ορέον.

 

 

 

 [ Επιστροφή ]